MENU
Menu

Fakt, iż do Zarządu dołączyły dwie nowe członkinie, jest dowodem na to, że Grupa stosuje najlepsze praktyki w zarządzaniu korporacją

Grupa energetyczna Audax Renovables (ADX.MC) – zajmująca się zarówno produkcją, jak i sprzedażą energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych, a także gazu – zmieniła i wzmocniła skład swojego Zarządu, zapraszając do tego najważniejszego organu kierującego Grupą dwie nowe członkinie. Podjętą jednogłośnie uchwałą Zarząd Audax Renovables mianował swoimi członkiniami Anabel López Portę oraz Rosę González Sans. Swoje funkcje będą one pełnić przez najbliższe cztery lata.

Wybór tych utalentowanych członkiń do Zarządu Grupy wpisuje się w najlepsze praktyki zarządzania korporacyjnego oraz oznacza wprowadzenie pewnych zmian w strukturze Zarządu.
Anabel López ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Barcelońskim oraz zarządzanie w IESE Business School. Ma ponad 16 lat doświadczenia w sektorze energii odnawialnej oraz w zakresie rynków kapitałowych. Obecnie odpowiada za portfolio produkcyjne Grupy Audax; jest też członkiem zarządu kilku innych spółek zależnych należących do Grupy. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Grupie Godó, gdzie pracowała w działach finansowym i kontrolingu. W 2004 r. rozpoczęła pracę w spółce Fersa Energías Renovables, a w 2015 r. została jej dyrektor generalną. Przeprowadziła transakcję sprzedaży spółki, która zakończyła się jej nabyciem przez Audax Energía, S.A. Była bezpośrednio zaangażowana w operację fuzji przez przejęcie, której owocem jest Grupa Audax Renovables. W ostatnim czasie została wybrana członkiem Zarządu oraz Komisji ds. Audytu i Zgodności Grupy Ezentis, S.A. jako przedstawicielka Eléctrica Nuriel - spółki kontrolowanej w 100% przez José Elíasa.

Rosa González ma ponad 12 lat doświadczenia na rynku energii, a konkretnie w sprzedaży energii. Była założycielką, a przez 11 lat także wspólnikiem firmy reklamowej Mediaworks, S.A. Do Grupy Audax Energía dołączyła tuż po jej powstaniu. W czasie całej swej kariery zawodowej w Grupie zajmowała stanowiska kierownicze w działach finansowym i HR, co dało jej szeroki ogląd na działalność firmy. Pracując bezpośrednio z prezesem Grupy José Elíasem brała udział w transakcjach przeprowadzanych przez spółkę na arenie międzynarodowej. W latach 2016 i 2017 odpowiadała za rozwój i ekspansję Grupy Audax, a do 2018 r. pełniła funkcję dyrektor generalnej spółki zależnej Grupy we Włoszech. Obecnie jest członkiem zarządu kilku spółek zależnych Grupy Audax Renovables.

Po wybraniu nowych członkiń najważniejszy organ zarządzający Audax Renovables liczy już sześcioro członków, w tym dwie kobiety. Udział w nim kobiet wynosi aktualnie 33%, a zatem więcej niż 30% – próg, którego osiągnięcie zaplanowane było na rok 2020 – przez co zbliża się do poziomu wyznaczonego ostatnią modyfikacją Kodeksu Dobrego Zarządzania, który wynosi 40% i którego osiągnięcie planowane jest w 2022 r.
Taki skład Zarządu jest wyrazem zaangażowania spółki w spełnianie rekomendacji Kodeksu Dobrego Zarządzania. Stosowany jest on przez spółki notowane na giełdzie, a publikowany przez hiszpańską Państwową Komisję ds. Giełdy. Kodeks zawiera wytyczne w zakresie różnorodności, zarówno tej obejmującej wykształcenie i doświadczenie, jak i płeć (rekomenduje się, by kobiety stanowiły wspomniane już 33% składu zarządu) oraz niezależność (członkowie niezależni mają stanowić 33% zarządu). Sprawia to, że zarząd staje się organem zrównoważonym i ukierunkowanym na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest promowanie interesu spółki dzięki aktywnej i wartościowej pracy wszystkich członków.

Przy okazji wyboru nowych członkiń Zarządu doszło też do zmian osobowych w pewnych komisjach Zarządu. Anabel López została również członkiem Komisji ds. Audytu oraz Komisji ds. Mianowań i Wynagrodzeń.
Warto podkreślić, że w skład Zarządu wchodzi także niezależny koordynator prac, sprawujący funkcję wykonawczą, który przewodniczy pracom. Pełni on funkcje wymienione w Kodeksie Dobrego Zarządzania Korporacyjnego. Jednocześnie wszystkie komisje doradcze Zarządu są złożone głównie z członków niezależnych; na ich czele stoją również osoby niezależne.
Jak stwierdził prezes Zarządu José Elías, wybór Rosy González i Anabel López na członkinie Zarządu daje Grupie większy wachlarz wiedzy, umiejętności i doświadczeń, co pozytywnie wpłynie na pracę Zarządu oraz na jakość podejmowanych decyzji.

Grupa Audax, będąca przedsiębiorstwem energetycznym łączącym dwa rodzaje działalności, produkującym energię w 100% z OZE, kilka tygodni temu ogłosiła strategiczny zwrot oraz koncentrację sił i zasobów na wytwarzaniu energii. Ponadto w przygotowaniu jest nowy plan strategiczny, który wkrótce zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

phone-handsetcrosschevron-down