MENU
Menu

Elektrownia El Rebollo będzie miała moc 4,12 MW, a wartość inwestycji wyniesie ok. 2,6 mln euro.
Elektrownia zostanie zlokalizowana w gminie Yunquera de Henares w prowincji Guadalajara.

29 GRUDNIA 2022 R.– Audax Renovables (ADX.MC) – hiszpańska grupa energetyczna zintegrowana pionowo, produkująca i dostarczająca prąd pochodzący w 100% ze źródeł odnawialnych oraz gaz klientom w siedmiu krajach – ogłosiła rozpoczęcie budowy elektrowni fotowoltaicznej położonej w gminie Yunquera de Henares, w prowincji Guadalajara, której całkowita moc wyniesie 4,12 MW.

Zgodnie ze strategią zakładającą rozwój działalności produkcyjnej dzięki włączaniu do portfolio spółki licznych nowych elektrowni, Audax Renovables zamierza zainwestować w tę budowę ok. 2,6 mln euro.

Elektrownia będzie wyposażona w 7 482 moduły o mocy 550 W z jednoosiowym trackerem solarnym kategorii Tier-1, co pozwoli na wytworzenie 7,7 GWh prądu rocznie. Odpowiada to zapotrzebowaniu niemal 2 100 gospodarstw domowych i ok. 6 800 osób. Dzięki temu, że energia będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, uda się uniknąć emisji do atmosfery ok. 1 600 t CO2 rocznie.

Elektrownia zostanie podłączona do podstacji Yunquera de Henares oraz wyposażona we własną linię energetyczną o długości nieco ponad 2,5 km. Szacuje się, że budowa potrwa około roku, jako że konieczne będzie przerwanie prac na okres między marcem a czerwcem z przyczyn dotyczących środowiska naturalnego.  Prace będą prowadzone przez renomowanych wykonawców, zapewniających wysokie standardy jakości, a po zakończeniu robót inwestycja zostanie oddana w stanie pod klucz (EPC).

Negocjacje dotyczące pozyskania finansowania na budowę elektrowni znajdują się obecnie na bardzo zaawansowanym etapie. Będzie to finansowanie bez regresu, na takiej samej zasadzie, jak w przypadku poprzednio wybudowanych elektrowni znajdujących się w portfolio Audax Renovables.

Audax Renovables posiada obecnie już funkcjonujące elektrownie o mocy 226 MW oraz instalacje o mocy 19,2 MW znajdujące się na etapie uruchamiania – są to elektrownie fotowoltaiczne La Miranda i Zaratán 1 i 2. W budowie znajdują się także elektrownie fotowoltaiczne Cuatro Caminos o mocy 21,87 MW.

Budowa tych elektrowni wpisuje się w strategię Grupy Audax, której celem jest zwiększenie portfela posiadanych instalacji w 100% odnawialnych – czy to przez wzrost organiczny, czy przez zawieranie umów sprzedaży. Wszystko po to, by móc dostarczać klientom prąd z OZE pochodzący z własnych elektrowni Grupy.

Jednocześnie należy podkreślić, że ani tej, ani żadnej innej elektrowni znajdującej się w portfolio Audax Renovables nie dotyczy dekret o łagodzeniu skutków inflacji uchwalony przez hiszpański rząd 27 grudnia ubiegłego roku, nakładający osiemnastomiesięczne moratorium na elektrownie OZE, które jeszcze nie uzyskały pozwolenia na przyłączenie do sieci. Wszystkie elektrownie w portfelu Grupy posiadają niezbędne zezwolenia na dostęp i przyłączenie do sieci.

phone-handsetcrosschevron-down