MENU
Menu

PROJEKTU LOS ARENALES
Spółka uzyskała pozwolenie administracyjne i pozwolenie na budowę dla projektu Los Arenales, dzięki czemu procesy budowlane rozpoczną się w nadchodzących tygodniach.

Audax Renovables (ADX.MC), grupa energetyczna zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i gazu ze źródeł w 100% odnawialnych kontynuuje zwiększanie poziomu wytwarzanej energii poprzez różne projekty w tym zakresie znajdujące się w jej portfelu.

Starając się spełniać swoje zobowiązanie do informowania interesariuszy na bieżąco o postępie w realizacji swoich projektów w ramach zachowywania transparentności i w związku z projektem Los Arenales, którego uzyskanie Grupa ogłosiła 14 stycznia i który zlokalizowany jest w miejscowości Polán (w prowincji Toledo) i który posiada zdolność wytwórczą rzędu 5 MWp, spółka z radością ogłasza uzyskanie pozwolenia administracyjnego i pozwolenia na budowę u właściwych władz.

Zaraz po uzyskaniu uprawnień budowlanych spółka przystąpi do procedur mających na celu rozpoczęcie budowy, zapewniając udział najlepszych wykonawców spełniających wysokie wymagania jakościowe i zawierając kontrakty zaopatrzeniowe i budowlane w modalności EPC (pod klucz) z Sequoia Renewables na zaawansowanym etapie realizacji.
W nadchodzących tygodniach Grupa nadal będzie systematycznie informować rynek o postępie w realizacji projektów znajdujących się w jej portfelu, aby jej interesariusze i inwestorzy mogli cały czas cieszyć się aktualną wiedzą.

Projekty te wpisują się w strategię Grupy Audax Renovables mającą na celu poszerzenie portfela projektów wytwarzania w 100% odnawialnej energii. Z tego powodu Grupa skupia się na finalizacji innych umów kupna, aby dostarczać swoim klientom odnawialną energię wytwarzaną we własnych instalacjach.

phone-handsetcrosschevron-down