MENU
Menu

Producent energii audax renovables zwiększa zysk do 26,4 mln euro pośród pandemii

Grupa osiągnęła obrót w wys. 970 mln euro, a jej wskaźnik EBITDA wyniósł 66,4 mln euro
Audax Renovables (ADX.MC) – grupa energetyczna zajmująca się zarówno produkcją, jak i sprzedażą energii w 100% ze źródeł odnawialnych, a także gazu – w roku obrotowym 2020 zwiększyła zysk do rekordowej sumy 26,4 mln euro. Wzrósł on zatem o 4% w stosunku do roku ubiegłego – i to pomimo trwającej cały czas pandemii koronawirusa.

Korzyści płynące z integracji pionowej dwóch rodzajów działalności, a także strategiczny zwrot dokonany przez spółkę w 2020 r., pozwoliły firmie na osiągnięcie 969 mln euro obrotu. Wskaźnik EBITDA wyniósł natomiast 66,4 mln euro.
Jak wspomniano już w komunikacie wydanym ostatnio przez spółkę w związku z włączeniem do portfolio elektrowni odnawialnych o mocy 1 942 MWp, będących aktualnie na różnych etapach budowy, Audax głęboko wierzy, że inwestycje te przyczynią się znacząco do rozwoju Grupy, co z kolei wpłynie w przyszłości na strukturę jej przychodów. To poszerzenie portfela inwestycji potwierdza też zaangażowanie spółki w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Łącznie portfolio grupy to już 2 498 MW. Podkreślić należy, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej, w samym środku pandemii, Grupie udało się rozpocząć budowę instalacji o mocy 60 MW w hiszpańskich prowincjach Guadalajara, Toledo i Huelva.

Jeżeli chodzi o działalność sprzedażową, liczba klientów Grupy wzrosła o 52% w stosunku do ubiegłego roku i wynosi już 515 tys. Dzięki temu Grupa zajmuje pierwsze miejsce wśród niezależnych sprzedawców energii elektrycznej w sektorze MŚP w Hiszpanii. Ten wzrost liczby klientów sprawił, że wolumen dostarczanej energii wzrósł o 6% w stosunku do roku ubiegłego – do 10,5 TWh. Stało się tak pomimo faktu, że ostatni rok obrotowy obfitował w trudności spowodowane wybuchem pandemii COVID-19. Doprowadziła ona do zmniejszenia przychodów w związku ze spadkiem surowca oraz niższym zapotrzebowaniem na energię ze strony klientów. Mimo tego spółce udało się wejść na rynek węgierski, a to dzięki nabyciu 100% udziałów w zajmującej się sprzedażą energii spółce E.ON EnergiakereskedelmiKft.

W trudnej i złożonej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 Audaxowi udało się wyemitować zielone obligacje i obligacje zamienne na sumę 325 mln euro. Jak powiedział prezes i większościowy akcjonariusz spółki José Elías: „Jesteśmy dumni z tego, że obecna sytuacja nie tylko nie wpłynęła w ogóle na strategie inwestycyjne i finansowe Grupy, lecz nawet nie przeszkodziła w emisji zielonych obligacji oraz obligacji zamiennych. Co więcej, ilość gotówki pozostająca do naszej dyspozycji osiągnęła rekordowy poziom. Wzmacnia to naszą kondycję finansową oraz pozwala nam z większym spokojem przystępować do realizacji inwestycji w instalacje OZE, które mamy zaplanowane na najbliższe lata”.

Poza tym, pomimo zwiększenia emisji instrumentów dłużnych, spółka utrzymuje zadłużenie na takim poziomie, że stosunek DFN do EBITDA wynosi poniżej 3x, nawet przy uwzględnieniu emisji zielonych obligacji oraz obligacji zamiennych, które Grupa ogłosiła w drugiej połowie 2020 r.
W związku ze swoją solidną kondycją finansową, w bieżącym roku obrotowym Audax zamierza ponownie dokonać wypłaty dywidendy w wysokości 10 mln euro z zysku osiągniętego w 2020 roku. Nastąpi ona pod warunkiem, że pozwolą na to okoliczności. Na uwadze należy mieć fakt, że w ubiegłym roku wypłata dywidendy musiała zostać wstrzymana w wyniku sytuacji spowodowanej przez COVID-19.
Wyniki te, uwzględniając niezwykłe okoliczności, którym musiała i nadal musi stawić czoła spółka, oznaczają poprawę na każdym polu oraz sytuują spółkę na wymarzonej pozycji, jeżeli chodzi o dalszą realizację planu strategicznego.

phone-handsetcrosschevron-down