MENU
Menu

Spółka osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano – przede wszystkim w drugiej połowie roku, kiedy to wskaźnik EBITDA wzrósł niemal dwukrotnie w porównaniu do pierwszego półrocza. Rok obrtowowy charakteryzujący się dużą zmiennością i wyzwaniami Audax zamknął z rekordową marżą brutto (128 mln EUR) oraz z dodatnim wynikiem netto (2,8 mln EUR).

 

W 2021 r. spółka zwiększyła moc swoich elektrowni o 150%, zainwestowała 77 mln EUR w nowe instalacje, a całkowita moc instalacji w jej portfolio osiągnęła 2 536 MW. Spółka obsługuje 518 tys. klientów.

Audax Renovables (ADX.MC) – grupa energetyczna zintegrowana pionowo, wytwarzająca i dostarczająca klientom w 7 państwach Europy prąd pochodzący w 100% ze źródeł odnawialnych oraz gaz – opublikowała swoje wyniki finansowe za rok obrotowy 2021.

Metody zarządzania przyjęte przez Audax w pierwszym półroczu oraz fakt integracji pionowej grupy pozwoliły firmie na osiągnięcie wysokiej wydajności – i to w roku obrotowym, w którym doszło jednocześnie do wzrostu cen surowców, szczególnie w ostatnim kwartale roku, oraz do wzrostu zapotrzebowania ne energię w związku z szybszym niż prognozowane odradzaniem się gospodarek po pandemii COVID-19.

W 2021 r. spółka zwiększyła sprzedaż o 74% w stosunku do poprzedniego roku – do poziomu 1 690 mln euro. Jest to rekordowy wynik w jej historii, osiągnięty nie tylko przez wzrost cen surowców, ale również dzięki zwiększeniu wolumenu dostarczanej energii (o 48%) oraz pozyskaniu licznych nowych klientów. Sześćdziesiąt dwa procent przychodu zostało wygenerowane w Hiszpanii i w Portugalii, a pozostałe 38% w innych krajach europejskich – za szczególnie duży odsetek odpowiada sprzedaż na Węgrzech. Dla węgierskiej spółki należącej do grupy Audax rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym działalności.

Marża brutto uzyskana przez Audax w 2021 r. również była rekordowa – wyniosła 129 mln euro, co stanowi wzrost o 12% w skali roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął natomiast poziom 53 mln euro. Jeśli wziąć pod uwagę wskaźnik EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych, w 2021 r. wynoszący 69,4 mln euro, oznacza to, w porównaniu do ubiegłego roku obrotowego, poprawę o 39%. Dzięki znacznemu wzrostowi w drugiej połowie roku w porównaniu do pierwszej, EBITDA zwiększył się niemal dwukrotnie (o 91%) – do 34,7 mln.

Dobre rezultaty osiągnięte w drugim półroczu 2021 r., a przede wszystkim w jego ostatnim kwartale, pozwoliły również spółce zamknąć rok, który postawił sektor energetyczny przed wieloma wyzwaniami, z dodatnim wynikiem netto wynoszącym 2,8 mln euro.

Audax posiada również spore zasoby gotówkowe w wysokości 329 mln euro, dzięki czemu może bezproblemowo spełniać wszystkie swoje zobowiązania finansowe – zarówno obecne, jak i przyszłe – a stosunek zadłużenia do wskaźnika EBITDA wynosi 2,7x.

Prezes Audax Renovables José Elías Navarro uważa, iż „fakt osiągnięcia rekordowego obrotu oraz marży brutto w roku tak wymagającym, tak pełnym niepewności dla wszystkich graczy sektora energetycznego, to wspaniała wiadomość oraz świadectwo skuteczności planu strategicznego spółki, który niedawno został odświeżony w perspektywnie do 2026 roku. Sfinalizowanie procesu integracji pionowej, skupienie się na transakcjach o wyższej rentowności czy ulepszenie narzędzi zarządzania i kontroli to niektóre z czynników, które pozwoliły na osiągnięcie tak dobrych wyników. Liczymy, że rynek to wszystko dostrzeże oraz że wycena giełdowa naszej spółki odzwierciedli nasze wyniki oraz naszą wysoką pozycję na rynkach wytwarzania oraz sprzedaży energii w Europie”.

Duży portfel klientów oraz wzrost mocy instalacji odnawialnych o 150%

Jeżeli chodzi o liczbę klientów, Audax dostarczał w 2021 r. energię do 518 tys. punktów poboru – oznacza to wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Czterdzieści trzy procent z nich zlokalizowane są poza Hiszpanią – głównie na Węgrzech, we Włoszech oraz w Holandii. W porównaniu do 2018 r., kiedy liczba punktów poboru wynosiła 305 tys., oznacza to wzrost o 70%. Wzrost ten jest najlepszym potwierdzeniem skuteczności strategii handlowej oraz ekspansji międzynarodowej hiszpańskiej korporacji.

W 2021 r. Audax dostarczył swoim klientom 15,4 TWh energii. To o 48% więcej niż w 2020 r. Siedemdziesiąt pięć procent tego wolumenu to energia elektryczna, pozostałe 25% natomiast przypada na sprzedaż gazu ziemnego.

Jeżeli chodzi o inwestycje w instalacje, w ubiegłym roku Audax stale kontynuował ich przeprowadzanie, budując oraz uruchamiając elektrownie fotowoltaiczne. Dzięki temu moc w należących do spółki instalacjach odnawialnych wzrosła o 150% w porównaniu do roku 2020. Wysokość inwestycji w nowe elektrownie wyniosła 77 mln euro.

W sumie w roku 2021 do portfolio spółki dołączyły instalacje, których łączna moc wynosi 1 968 MW. Zlokalizowane są w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii. Ich budowa będzie sfinalizowana w najbliższych miesiącach, po czym nastąpi ich uruchomienie. Całkowite portfolio spółki w tym zakresie osiągnie wówczas 2 536 MW.

Na dzień dzisiejszy Audax dysponuje instalacjami o mocy 226 MW – to o 150% więcej, niż w roku 2020. Niemal połowa z nich (112 MW) zlokalizowana jest poza terytorium Hiszpanii.

Jak oświadczył Elías Navarro, „przeznaczając 77 mln euro na budowę nowych elektrowni opowiadamy się zdecydowanie za energią fotowoltaiczną. Jest niewiele firm, które dysponują portfolio elektrowni przekraczającym 2 500 MW. Audax zajmuje dogodną pozycję rynkową, która w najbliższych latach pozwoli na konsolidację i wzmocnienie naszej roli w sektorze energetyki odnawialnej w Europie”.

Wśród nowych elektrowni, których budowa prowadzona była w 2021 r., wymienić należy podłączenie do sieci 35 MW z instalacji Cañamares (Cuenca), Carolinas I i II oraz Zarzuela I, II, III i IV (Toledo), a także uzyskanie pozwolenia na uruchomienie elektrowni Alberizas I, II, II i IV (Guadalajara) o mocy 20 MW. Spółka zakończyła również prace nad elektrowniami Calañas (Huelva), Los Arenales y El Toconal (Toledo) o łącznej mocy 14,5 MW. W grudniu sfinalizowano zakup instalacji fotowoltaicznej Zaratán 1 i 2, o mocy 12,36 MW, zlokalizowanej w rejonie Ciguñuela (Valladolid). W Panamie zakończono budowę farmy wiatrowej Toabré, w której Audax posiada 30% udziałów. Rozpoczęła się tam również testowa produkcja energii.

Firma stawia na zrównoważony rozwój oraz różnorodność

Spółka Audax pozostaje wierna złożonej obietnicy równoważonego rozwoju i w 2022 r. zamierza dalej realizować swoją strategię ESG oraz w pełni wprowadzić w życie swój Plan Zrównoważonego Rozwoju. W roku ubiegłym dzięki bieżącym działaniom udało się uniknąć emisji do atmosfery 132 ton CO2, a produkowany przez Audax prąd ponownie pochodził w 100% ze źródeł odnawialnych. Jeżeli chodzi o zarządzanie, 59% personelu spółki to kobiety, które stanowią też 1/3 zarządu. Trzydzieści trzy procent zarządu stanowią zaś członkowie niezależni.

 

O Audax Renovables

Audax Renovables, założona w 2000 r., to hiszpańska grupa energetyczna łączaca działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ze sprzedażą energii pochodzącej w 100% z OZE oraz gazu klientom w siedmiu europejskich krajach. Obecnie posiada farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Francji, Polsce i Panamie. Niektóre z nich zostały już uruchomione i działają; inne znajdują się na różnych etapach budowy, a ich łączna moc wynosi 2 536 MW. Jeżeli chodzi o sprzedaż energii, grupa, na której czele stoi José Elías Navarro, zaopatruje w prąd pochodzący z OZE i w gaz ponad 518 tys. klientów w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Holandii i na Węgrzech. Zajmuje pierwsze miejsce w sektorze MŚP w Hiszpanii. Od 2003 r. Audax jest notowany na hiszpańskim rynku wtórnym, a w 2007 r. wszedł na rynek ciągły. Tam, w marcu 2020 r., został włączony do indeksu IBEX SMALL CAP ®. Obroty spółki, zatrudniającej ponad 800 pracowników, wyniosły w 2021 r. 1 690 mln EUR.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.audaxrenovables.com.

phone-handsetcrosschevron-down