MENU
Menu

Na mocy umowy IKAV stał się właścicielem 49% już funkcjonujących elektrowni fotowoltaicznych o mocy 69,5 MW w zamian za kwotę 8,8 mln euro, co stanowi jego wkład w elektrownie jako wspólnika finansowego i dostarcza finansowania długoterminowego o wartości 29,9 mln euro.

Co więcej, fundusz inwestycyjny dołączy do akcjonariuszy spółek celowych, dostarczając finansowania niezbędnego do budowy elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej mocy nawet 160 MW, które w roku 2022/23 znajdą się w fazie „gotowe do budowy”.

Audax Renovables (ADX.MC) – hiszpańska grupa energetyczna zintegrowana pionowo, zajmująca się produkcją oraz dostawą prądu pochodzącego w 100% ze źródeł odnawialnych oraz gazu, działająca w dziewięciu krajach – włączyła do międzynarodowego funduszu IKAV jako swego wspólnika elektrownie fotowoltaiczne ze swojego portfolio, udowadniając w ten sposób wartość swoich aktywów na rynku oraz pozyskując środki niezbędne do dalszej realizacji swego ambitnego planu strategicznego w perspektywie średnio- oraz długoterminowej.

Grupa, która posiada prawdopodobnie najlepszą infrastrukturę w sektorze, jako że jej elektrownie są zlokalizowane na obszarach o najlepszym dostępie do technologii, z których korzysta – wiatrowej naziemnej oraz fotowoltaicznej – pokazuje w ten sposób, jak wartościowy i atrakcyjny jest jej portfel aktywów. Przełoży się to na wzrost sprzedaży oraz wskaźnika EBITDA Grupy.

Ta innowacyjna transakcja obejmuje kilka umów o różnych celach. Po pierwsze, IKAV nabywa, poprzez jedną ze swoich spółek inwestycyjnych, 49% udziałów w kapitale elektrowni fotowoltaicznych Audax Renovables, które działają obecnie (69,5 MW) za kwotę 8,8, mln euro. Zysk księgowy z tej transakcji dla Audax Renovables, S.A. na poziomie indywidualnym, wyniósł 2 mln euro. Ponadto Audax zastrzegł sobie możliwość odkupu kapitału w przyszłości.

Dodatkowo IKAV dostarczy długoterminowego finansowania w wysokości 29,9 mln euro przeznaczonego na wspomniane działające już elektrownie. Dzięki temu Audax odzyska część zainwestowanego kapitału i będzie mógł przeznaczyć pozyskane środki na włączenie do swojego portfela kolejnych elektrowni.

Co więcej, grupy podpisały również umowę, zgodnie z którą IKAV dołącza do akcjonariuszy spółek celowych, dostarczając finansowania niezbędnego do budowy elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej mocy 160 MW, które w roku 2022/23 wejdą w fazę „gotowe do budowy”.

W związku z powyższym współpraca obu grup kapitałowych może osiągnąć wymiar 230 MW mocy. Audax Renovables będzie dalej wzmacniał i utrzymywał kontrolę nad aktywami, zgodnie z przyjętym przez siebie modelem biznesowym.

Dzięki tej transakcji Audax Renovables dał nowy impuls swojej strategii rotacji aktywów odnawialnych, jednocześnie przez cały czas utrzymując większość i kontrolę nad nimi. Wyprodukowana energia dalej będzie podlegać sprzedaży na mocy umów PPA (power purchase agreement), a spółka będzie zaopatrywać się w prąd w możliwie najbardziej wydajny sposób.

„Bardzo się cieszymy, że możemy zaliczyć IKAV – firmę renomowaną i solidną – do grona naszych wspólników” – zapewnił główny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Audax Renovables José Elías. „Ta transakcja jest kolejną, która pokazuje wysoką jakość i atrakcyjność naszego portfolio, przyczyniając się do wzrostu wartości naszych aktywów operacyjnych. Naszym celem jest ponowne zainwestowanie pozyskanych środków, a w konsekwencji – realizacja naszego planu strategicznego” – dodał.

Z kolei dyrektor ds. operacyjnych grupy IKAV Emilio Camblor powiedział: „Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak renomowaną spółkę jak Audax Renovables w rozwijaniu jej działalności związanej z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii. IKAV posiada już pod swoim zarządem portfolio aktywów odnawialnych o istotnym znaczeniu w regionie, w związku z czym ta transakcja doskonale wpisuje się w naszą strategię inwestycji długoterminowych”.

Przy transakcji spółce, na której czele stoi José Elías Navarro, doradzali między innymi ING i J&A Garrigues.

phone-handsetcrosschevron-down