MENU
Menu

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub przedstawimy atrakcyjną ofertę na nasze usługi.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 16.00
*Opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

  Odpowiedzialny: Administratorem Twoich danych osobowych jest Audax Renewables Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 335601, NIP: 5272609597, REGON: 141981827.

  Dane kontaktowe DPO: Tutaj należy podać dedykowany adres e-mail do osoby pełniącej funkcję DPO w spółce Audax Renewables Polska sp. z o.o. oraz adres do przesłania korespondencji w formie tradycyjnej (pisemnej)

  Zamiar: Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Ci informacji handlowej na temat produktów i usług oferowanych przez Audax Renewables Polska sp. z o.o., a także udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytania.

  Okres przetwarzania danych osobowych: Jeśli prowadzisz z nami korespondencję lub skontaktowałeś się za pośrednictwem infolinii Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu udzielenia Ci wszystkich niezbędnych wyjaśnień.

  Legitymacja: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz udzielić poprzez zaznaczenie pola zamieszczonego pod niniejszą infomracją.

  Odbiorcy: Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Audax Renewables Polska sp. z o.o. z wyjątkiem sytuacji, w których będziemy zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowym podmiotom trzecim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Audax Renewables Polska sp. z o.o.

  Prawa: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma następujące prawa:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony,
  b. zmiany swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
  c. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia w dowolnym momencies,
  d. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować poprzez bezpośredni kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [tutaj należy podać dedykowany adres e-mail do osoby pełniącej funkcję DPO w spółce Audax RenewablesPolska sp. z o.o.] Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, jesteś uprawniony do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Dodatkowe informacje: W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz Politykę ochrony danych osobowych obowiązującą w Audax Renewables Polska sp. z o.o. [tu powinno być hiperłącze do pełnej treści Polityki ochrony danych osobowych]

  Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z tym co jest wskazane.

  Audax
  na swiecie

  + informacja

  Accionistas e 
  información corporativa

  + información

  Zadzwoń do nas, napisz
  lub wyślij nam wiadomość

  Skontaktuj się z nami
  phone-handsetcrosschevron-down