MENU
Menu

Jak czytać fakturę za gaz

Sprzedawcą elektrycznej i gazu jest Audax Renovables.
 • Nr PPG: numer punktu poboru gazu ziemnego. To indywidualny identyfikator punktu poboru składający się z … znaków.
 • NUMER FAKTURY: kod złożony z 9 znaków, który sprzedawca nadaje każdej fakturze, by można ją było łatwo zidentyfikować i znaleźć.
 • OKRES ROZLICZENIOWY: okres, w którym zużyto energię, za którą wystawiona została dana faktura.
 • DATA FAKTURY: dzień, w którym wystawiono fakturę, zawsze przypadający po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 • NR RACHUNKU: kod złożony z 9 cyfr, który pozwala klientowi na sprawdzenie zużycia z naszej stronie www.audaxrenovables.com.
 • OFERTA: oznaczenie pozwalające na identyfikację oferty i stosowanych cen. Warunki i ceny możesz sprawdzić w umowie.
 • TARYFA: zależy od rocznego zużycia danego klienta:
 • Taryfa 3.1 obejmuje użytkowników o zużyciu mniejszym niż 5.000 kWh rocznie.
 • Taryfa 3.2 obejmuje użytkowników o zużyciu między 5.000 a 50.000 kWh rocznie.
 • Taryfa 3.3 obejmuje użytkowników o zużyciu od 50.000 do 100.000 kWh rocznie.
 • Taryfa 3.4 obejmuje użytkowników o zużyciu przekraczającym 100.000 kWh rocznie.
 • CIŚNIENIE
 • NR UMOWY SPRZEDAŻY: numer umowy podpisanej z dystrybutorem
 • DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: dzień, w którym umowa wygasa.
 • MODEL LICZNIKA/NR SERYJNY
W tej rubryce znajduje się imię i nazwisko osoby, która podpisała z nami umowę oraz dokładny adres miejsca, do którego dostarczana jest energia.
 • FIRMA: nazwa przedsiębiorstwa, które zamówiło dostawę energii lub imię i nazwisko osoby, która zamówiła dostawę energii.
 • SIEDZIBA: ulica, na której znajduje się firma lub mieszka klient, który zamówił dostawę.
 • ADRES PPG: adres mieszkania lub lokalu, do którego zamówiono dostawę energii.
 • MIEJSCOWOŚĆ: miejscowość, w której znajduje się mieszkanie lub lokal, do którego zamówiono dostawę oraz kod pocztowy
 • OPŁATY DODATKOWE:  opłaty doliczane do ceny z oferty gazu lub prądu ustalone przez Ministra Przemysłu, Energii i Turystyki w sposób niezależny od sprzedawcy.
 • NIP odbiorcy: numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa lub numer dowodu osobistego osoby, która podpisała umowę.
 • OPŁATA STAŁA: koszt związany z przyznaniem użytkownikowi prawa do dysponowania określoną ilością gazu, zależny od zamówionej oferty. Jest stały i nie zmienia się w zależności od ilości zużytego gazu, dlatego stanowi kwotę minimalną do zapłaty w przypadku, gdy w ogóle nie zużyto gazu (obok opłat za wynajem sprzętu czy podatków).
 • OPŁATA ZMIENNA: zależy od zużycia gazu w danym okresie rozliczeniowym, mierzonego w kWh (kilowatogodzinach). Rzeczywiste zużycie mierzone jest przez sprzedawcę w m3 (metrach sześciennych), a ich przeliczenie na kWh następuje zgodnie z informacją wskazaną na fakturze.
 • PODATEK OD WĘGLOWODORÓW: podatek naliczany od gazu ziemnego na podstawie Ustawy 15/2012 z 27 grudnia 2012 r. o środkach fiskalnych prowadzących do zrównoważonej energetyki od 1 stycznia 2013 r.
 • CANON_IRC GAS: ta opłata pojawia się na niektórych umowach. Oznacza przełożenie kosztów instalacji na właścicieli będących członkami wspólnoty mieszkaniowej.
 • WYNAJEM SPRZĘTU: licznik może być wypożyczony lub własnościowy. Zazwyczaj występuje ta pierwsza opcja, w związku z czym klient co miesiąc płaci za wynajem odpowiednią sumę. Do całkowitej podstawy opodatkowania stosuje się stawkę VAT 21%.
 • KASA/BANK: podmiot, któremu zleciłeś stałe dokonywanie płatności.
 • KWOTA: dokładna suma, którą należy opłacić, wskazana w rubryce „Kwota całkowita”.
 • DATA PŁATNOŚCI: dzień, w którym zostanie pobrana należność za fakturę.

Dzięki odczytom licznika możliwe jest poznanie rzeczywistej ilości zużytego przez klienta gazu.

Zużycie to różnica między ilością m3 wskazaną w aktualnym odczycie a ilością m3 wykazaną przez odczyt poprzedni. Wynik odejmowania przeliczany jest na inną jednostkę: kWh. Jest to tak zwany współczynnik zamiany. Uzyskane w ten sposób zużycie w kWh pojawia się w rubryce „Szczegóły faktury” jako „opłata zmienna”. 

W tej rubryce Audax Renovables pokazuje ilość m3 gazu zużytą w ostatnich 14 miesiącach.

Zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów Audax Renovables należy do systemu arbitrażu konsumenckiego. Więcej informacji znajdziesz, klikając tutaj.

 • NR REFERENCYJNY UMOWY: jeżeli jesteś już klientem Audax Renovables i wystąpi problem z dostawą lub awaria, skontaktuj się z dystrybutorem, podając swój „numer referencyjny umowy”, pozwalający na identyfikację Twojej umowy.
 • TELEFON KONTAKTOWY W RAZIE AWARII: w razie problemów technicznych związanych z dostawą, np. przerwy w dostawie, spadku napięcia, problemów z licznikiem itp., możesz zadzwonić pod bezpłatny numer dystrybutora, który odpowiada za jakość dostawy.
 • OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO: operator sieci, która przesyła energię z elektrowni czy gazowni do konsumenta końcowego.
 • PODAWANIE ODCZYTU LICZNIKA: dzwoniąc pod podany numer, możesz podać odczyt z licznika, jeżeli nie został on dokonany przez pracownika dystrybutora. Dystrybutor odpowiada za jakość przesyłu energii oraz za przeprowadzanie odczytów.

Audax Renovables posiada własne, wewnętrzne biuro obsługi klienta, które jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-22.00. Skontaktować można się z nami przez:

E-mail: bok@audaxrenewables.pl
Telefon: +48 22 350 06 71
Śledź nasze profile w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Zadzwoń do nas, napisz
lub wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami
phone-handsetcrosschevron-down