DOM

Cennik Sprzedaży 22-08-2022

 

Grupa taryfowa OSD - G11 Cenny
netto
Cenny
brutto (Stosuje się obowiązującą stawkę VAT)
G11 energia elektryczna (zł/kWh) 2,256 2,369
opłata handlowa (zł/mc) 5,99 7,37

 

Grupa taryfowa OSD Cenny
netto
Cenny
brutto (Stosuje się obowiązującą stawkę VAT)
G12 energia elektryczna (zł/kWh) strefa
I
2,293 2,40765
strefa
II
2,172 2,2806
opłata handlowa (zł/mc) 7,99 9,83

 

Grupa taryfowa OSD - C11 tzw. taryfa budowlana Cenny
netto
Cenny
brutto (Stosuje się obowiązującą stawkę VAT)
C11 energia elektryczna (zł/kWh) 2,289 2,403
opłata handlowa (zł/mc) 9,99 12,29

 

Grupa taryfowa OSD - G12w Cenny
netto
Cenny
brutto (Stosuje się obowiązującą stawkę VAT)
G12W energia elektryczna
(zł/kWh)
strefa
I
2,326 2,4423
strefa
II
2,188 2,2974
opłata handlowa (zł/mc) 7,99 9,83

 

Firma

Cennik Sprzedaży 22-08-2022

Symbol grupy taryfowej [zł/MWh] [zł/m-ce]
Strefa I Strefa II Strefa III Opłata handlowa
B11 2.359     129
B12 2.415 2.238   129
B21 2.359     129
B22 2.413 2.335   129
B23 2.416 2.407 2.310 129
C11 2.389     29,99
C11o 2.298     29,99
C12a 2.428 2.360   39,99
C12b 2.399 2.271   39,99
C21 2.358     29,99
C22a 2.408 2.336   39,99
C22b 2.403 2.267   39,99
C23 2.416 2.407 2.310 29,99
G11 2.256     9,99
G12 2.293 2.172   9,99
G12w 2.326 2.188   9,99

 

Ceny podane są cenami netto
Stosuje się obowiązującą stawkę VAT

 

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW ZUŻYTYCH DO WYTWORZENIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ SPRZEDANEJ PRZEZ AUDAX ENERGIA SP.Z O.O. W 2020 ROKU
ORAZ O WPŁYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO.