Oferta Indeksowana XPOT

W Audax Renewables zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, a także klienci indywidualni, mogą wreszcie kupować energię elektryczną po cenach hurtowych.

Czym jest cena indeksowana? Indeksowanie to sposób prowadzenia transakcji na otwartym rynku, polegający na płaceniu za zużytą energię zmiennej ceny, zależnej od ceny zakupu na rynku hurtowym.

Dzięki naszej ofercie indeksowanej XPOT w każdej godzinie będziesz płacił za zużytą energię elektryczną rzeczywistą cenę, po której ta energia została zakupiona na rynku - plus niewielką opłatę handlową.

Nie przepłacaj za ryzyko związane z ofertami o cenie stałej!

Oferta indeksowana ma wiele zalet. W skali rocznej okazuje się zwykle tańsza niż oferty o cenie stałej, ponieważ pozwala na osiągnięcie oszczędności w okresach, kiedy ceny na rynku spadają.

Co ważne, dzięki tej ofercie konsumenci mogą dopasować swoje zużycie w ciągu dnia do godzin, w których prąd jest najtańszy.

Przypominamy, że Audax Renewables dostarcza wszystkim klientom energię elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ekologiczna energia wytwarzana jest ze źródeł naturalnych, nieulegających wyczerpaniu. Jej produkcja nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani innych szkodliwych substancji. Dzięki temu umożliwiamy odpowiedzialne korzystanie z energii, bez szkody dla środowiska. Nasz prąd jest ekologiczny, pochodzi ze źródeł odnawialnych, co udokumentowane jest certyfikatem, i nie powoduje emisji CO2 do atmosfery.

Ponadto w Audax Renewables duże, a także małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające więcej niż jeden punkt poboru energii otrzymują dane o zużyciu prądu na jednej fakturze, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować wydatki.