MENU
Menu

Niemal stuprocentowa większość uzyskana na wszystkich trzech zgromadzeniach świadczy o poparciu obligatariuszy dla kierownictwa spółki.
- Spółce udało się uzyskać niezbędne zgody obligatariuszy, by móc wdrożyć ewentualną operację strukturalnych dostaw energii poprzez strategicznego partnera (market access).
- Ponadto spółka uzyskała wyjątkowe zwolnienie z obowiązku przestrzegania wskaźnika zadłużenia ustalonego na rok obrotowy 2022.

29 LISTOPADA 2022 R.– Wczoraj w  Audax Renovables (ADX.MC) odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Obligatariuszy Emisji „Obligacji Senior Niegwarantowanych Audax 2018” (ISIN ES0305039028) dla Drugiej i Trzeciej Emisji Obligacji w ramach programu o nazwie „EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020” (ISIN ES0236463008) oraz dla Emisji Zielonych Obligacji Zamiennych (ISIN XS2263652815) wyemitowanych przez AUDAX RENOVABLES. W ich trakcie ogromną większością głosów przyjęto wszystkie wnioski poddane pod głosowanie.

Wnioski, przyjęte większością niemal 100% głosów podczas wszystkich trzech zgromadzeneń zwołanych w ramach pierwszej sesji, obejmują liczne umowy dotyczące zarówno potencjalnej operacji strukturalnej dostawy gazu, energii elektrycznej oraz innych produktów za pośrednictwem partnera strategicznego (market access), jak również wyjątkowe zwolnienie z obowiązku przestrzegania wskaźnika zadłużenia ustalonego na rok obrotowy 2022.

Wyrażenie zgody na wnioski poddane pod głosowanie przez większość zgromadzonych świadczy o poparciu obligatariuszy dla kierownictwa spółki. Jeżeli dojdzie do operacji „market access”, Audax uzyska istotną przewagę nad konkurencją w momencie, w którym sytuacja na rynku jest niezwykle złożona, zmniejszając swoje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, a jednocześnie uwalniając znaczną ilość gotówki. Dzięki temu Audax będzie mógł dalej wdrażać swoją strategię redukcji zadłużenia.

W przeprowadzeniu wspomnianych trzech zgromadzeń grupę Audax wspomagały renomowane kancelarie, takie jak Garrigues i Alantra.

phone-handsetcrosschevron-down